Struktura Samorządu


Rada Samorządu Doktorantów

mgr Bartosz Piechnik - przewodniczący
mgr inż. Rafał Kalbarczyk - sekretarz
Przedstawiciel do Senatu

mgr inż. Marek Wlazło
Przedstawiciele do Rady Wydziału Mechanicznego

mgr Bartosz Piechnik
mgr inż. Paweł Przybyłek


Przedstawiciel do Rady Wydziału Transportu i Elektortechniki

mgr Katarzyna KwiecieńSąd koleżeński

Odwoławczy Sąd koleżeński

Przedstawiciel do Kolegium Elektorów Uczelni

Przedstawiciel do Wydziałowego Kolegium Elektorów

   


    

Copyright © Samorząd Doktorantów UTH, 2009-2012